31.03.2017

Až 15 % aktivních uživatelů Twitteru jsou boti

Studie odhalila několik skupin automatických botů, od těch nejprimitivnějších až po kombinované účty a sofistikované účty s velmi lidským chováním, u nichž je o reálnosti uživatele těžké rozhodnout i manuálně. Kolik z nich jsou vaši přátelé?

Cover 16

Sociální sítě se v poslední době stávají stále větším útočištěm sociálních botů, tedy účtů řízených počítačovým algoritmem. V souvislosti s volbami amerického prezidenta jsme i my upozornili na to, že Twitter se stal bojištěm volebních botů. Důležitost celé věci podtrhuje i nedávná výzva agentury DARPA amerického ministerstva obrany pro identifikaci a eliminaci sociálních botů na Twitteru. Tito boti totiž dle jejích slov svou aktivitou manipulují s názory veřejnosti a ohrožují tak samotnou demokracii.

Emilio Ferrara, člen výzkumné skupiny MINDS a profesor na Univerzitě v Jižní Kalifornii, spolu s týmem CNetS z Univerzity v Indianě již delší dobu spolupracují na tématu sociálních botů na Twitteru. Jejich dřívějším počinem byl např. příspěvek do magazinu Communications Of The ACM s názvem Povstání Sociálních Botů (The Rise of Social Bots). A před několika dny společně dokončili odbornou studii s názvem Detekce, Odhad a Charakteristika Online Interakcí, v níž analyzovali chování jednotlivých skupin sociálních botů.

Ve své studii využili Twitter Search API, které umožňuje pohodlně monitorovat nedávnou aktivitu na Twitteru, a po dobu 3 měsíců ukládali data získaná ze cca 14 milionů aktivních anglicky mluvících uživatelů. Z těchto dat určili 1150 vlastností, od počtu přátel a zpětných referencí až po analýzu sentimentu, úrovně použitého jazyka a rozložení příspěvků v čase a pomocí strojového učení tak každému účtu přidělili skóre podobnosti lidskému či robotickému chování.

Výsledkem studie byl jednak fakt, že odhadem 9 % - 15 % všech uživatelů na Twitteru tvoří sociální boti, což vzhledem k odhadovanému počtu 320 miliónů aktivních uživatelů tvoří 28 - 48 milionů účtů spravovaných roboty. Velká odchylka je způsobena např. tím, že mnohé korporátní účty jsou spravovány boty i uživateli společně a tedy není jasné, do které skupiny by tak měly patřit. Studie dále identifikovala tři základní kategorie vyskytujících se sociálních botů: spammeři, účty sdílející obsah z připojených aplikací a účty propagující sebe sama.


Pokud vás zajímá skóre např. vašeho vlastního účtu, tedy do jaké míry váš účet vykazuje robotické chování, nástroj pro analýzu je dostupný online na stránkách Bot or Not.
Více na minds.isi.edu

Kam dál?