15.05.2017

Až 83 % 2amě57nanců důvěřuj3 3ma1l0vým příl0hám

Zaměstnanci jsou klíčovou vstupní bránou bezpečnosti každé firmy. Lze jim však skutečně důvěřovat? Dle nedávné studie si mnozí z nich nejsou vědomi existujícího rizika ani potenciálních škod, které by případný malware mohl napáchat.

Cover 23

Zrovna včera do mé emailové schránky přišla faktura ve formě PDF dokumentu, což se ukázal být ve skutečnosti Jaff ransomware. Denně na nás v našich emailových schránkách číhá nesčetné množství podvodných emailových zpráv se zavirovanými přílohami a od nenávratně poškozeného počítače nás dělí jen několik kliknutí založených na našem úsudku o bezpečnosti dané zprávy. A situace je ještě mnohem závažnější v případě, kdy naším konáním ohrožujeme nejen náš soukromý počítač, ale celou firemní síť. Kvůli jednomu takovému přešlapu pak může malware dané firmě napáchat i milionové škody.

Společnost Glasswall Solutions nedávno vydala výsledky studie, provedené na vzorku 1000 zaměstnanců původem z Velké Británie a USA. Zaměřila se přitom na chování zaměstnanců v případě vyskytlého problému a jejich povědomí o potenciálních hrozbách. Ukázalo se, že 15 % zaměstnanců vždy nebo běžně otevírá emailové přílohy od naprosto cizích lidí. A 83 % zaměstnanců vždy nebo běžně otevírá emailové přílohy od lidí, které důvěrně zná. Což je varovné číslo, jelikož je mnohdy velmi těžké rozpoznat, jestli se jedná opravdu o vašeho kolegu a nebo je to jen povedený cílený phishingový útok.

V případě úspěšného napadení by 77 % zaměstnanců tuto skutečnost nahlásilo firemnímu IT týmu. Zbylá část by tuto skutečnost neohlásila z důvodu obav o svou pracovní pozici. Nakonec, celých 16 % zaměstnanců se vyjádřilo, že kybernetické hrozby nejsou ničím, čím by se měli zabývat. Průměrně přitom denně pracují s 18 emailovými přílohami, což je ročně několik tisíc příležitostí k úspěšnému napadení a poškození firmy.
Více na www.glasswallsolutions.com

Kam dál?