11.09.2017

Fyzická bezpečnost (nejen) v hlavním městě

Vaše notebooky jsou chráněny antivirem, vaše mobilní telefony mají aktualizovaný operační systém a vaše domácí síť je bezpečně schována za firewallem. Ale myslíte přitom také na bezpečí vás samotných? Ať už při blackoutu, válečném konfliktu a nebo “jen” epidemii či povodních.

Cover 31

Vzhledem k tomu, že KLDR již delší dobu i přes veškerá varování pokračuje ve svých jaderných testech a spory s USA a ostatními zeměmi se v tomto směru začínají vyostřovat, je na místě se kromě klasické bezpečnosti našich informačních technologií zaměřit také na bezpečnost fyzickou. Infrastrukturu našeho státu i nás samotné totiž může ohrozit jak počítačový červ tak vodíková bomba.

Magistrát hlavního města Prahy k tomuto a mnoha jiným účelům vytvořil překvapivě kvalitní informační portál, který má informovat nejen obyvatele hlavního města, ale i celé České Republiky o tom, jak se správně zachovat v nejrůznějších krizových situacích. V sekci “Co dělat, když” najdete detailní instrukce jak se správně zachovat v případě teroristického útoku a následného výpadku elektrické energie, chemické havárie, rozsáhlé epidemie, ale i zdánlivě jednoduchých situací jako jsou dopravní nehoda, požár, povodně nebo první pomoc. Správná a rychlá reakce může zmírnit jak škody na majetku tak i zachránit životy.


Portál dále poskytuje množství map poskytujících seznam a lokace veřejných městských kamer, bezpečnostních krytů nebo sirén. Ale také mapy kvality ovzduší, povodňové aktivity nebo aktuální dopravní situace v jednotlivých oblastech a nakonec nechybí ani návod na improvizovanou výstavbu vlastního úkrytu. Víte, že v Praze existuje speciální síť tzv. Bodů záchrany, které umožňují hasičům nebo záchranné službě vaši rychlejší lokalizaci?
Více na bezpecnost.praha.eu

Kam dál?