22.06.2016

IBM Watson na stopě kybernetické kriminalitě

Kognitivní systém Watson společnosti IBM projde školením v oblasti kybernetické bezpečnosti. Ve výsledku by měl pomoci analytikům se shromažďováním, zpracováním a vyhodnocováním neustále narůstajícího objemu bezpečnostních dat.

Ibm watson

V současnosti nabízí IBM pět hlavních kategorií služeb, které využívají technologii systému Watson. Jednotlivé kategorie pokrývají řešení v oblastech zákaznické podpory, farmaceutického a biotechnologického výzkumu, podnikového vyhledávání, léčby rakoviny a klinického testování. Vedle toho mají vývojáři aplikací možnost získat přístup do cloudového prostředí IBM Watson Developer Cloud, které poskytuje mj. řadu nástrojů a rozhraní API.

Watson v zásadě nachází uplatnění jako systém pro podporu rozhodování, který zvládá zpracovávat nestrukturovaná data a odpovídat na dotazy formulované v přirozeném jazyce.

V budoucnu čeká portfolio Watsonových poradenských služeb rozšíření o odvětví kybernetické bezpečnosti, prozatím počátkem května ohlásila společnost IBM zahájení ročního výzkumného projektu, v jehož rámci se systém bude novému oboru učit. Od nasazení systému do oblasti bezpečností analytiky si IBM slibuje překonání několika obtíží či překážek.

Mezi ně patří zejména enormní objem bezpečnostních dat. Podle výroční zprávy IBM se průměrná společnost potýká s více než 200 000 bezpečnostními událostmi denně. K prostudování je každý měsíc k dispozici přes 60 000 relevantních blogových příspěvků a přes 10 000 vědeckých prací ročně.

Úkolem Watsona by mělo být nejen agregovat dostupnou sumu vědomostí v oboru, ale především dolovat z ní informace klíčové pro řešení konkrétních bezpečnostních problémů. Síla systému totiž spočívá ve schopnosti propojení rozmanité škály prvků a nacházení vztahů a vzorců chování mezi nimi. Zásadní význam má v této souvislosti zpracování nestrukturovaných dat, resp. analýza textových dokumentů – například výzkumných zpráv, blogových příspěvků nebo novinových a časopiseckých článků. V kombinaci se zpracováním strukturovaných dat (databáze hrozeb a zranitelností ad.) by tak měl systém nabízet komplexnější pozadí pro rozhodování bezpečnostních analytiků.

Než však bude Watson schopný poskytovat smysluplné odpovědi, bude se muset naučit porozumět oborovému pojmosloví a zvládnout sémantickou strukturu speciálního odborného jazyka kybernetické bezpečnosti. K vytvoření počátečního korpusu znalostí, z nějž se bude Watson učit, poslouží výzkumná knihovna IBM.

Více na www-03.ibm.com

Kam dál?