07.12.2017

Longenesis: Prodejte svá osobní data výměnou za kryptoměnu

Doba, kdy hlavní hodnotu měla lidská práce, s nástupem strojů a postupné mechanizace jednotlivých odvětví pomalu ustupuje. Nyní se stále častěji setkáváme s tím, že hlavní hodnotou jsou údaje a data. A to zejména osobní.

Cover 2

Ať už se to týká sociálních sítí, které doslova milují legální sběr uživatelských údajů a dat o jejich chování a zvycích, nebo hackerů, kteří tato data získávají nelegálně, jedno je jisté. Jejich finanční hodnota je nezanedbatelná a každým okamžikem roste. S tím jsou však naopak spjaty i otázky s ochranou soukromí - jaká data jsou příliš soukromá? A jakou pro vás mají hodnotu?

Právě tyto otázky byly podkladem pro projekt The Data Dollar Store, o němž jsme vás nedávno informovali. Experiment ruské bezpečnostní firmy umožňuje vaše osobní údaje prodat výměnou za skutečné produkty. Nyní se objevil nový projekt Longenesis, který je ideově zmíněnému experimentu poměrně velmi blízký, nejedná se však o pouhý experiment, ale o plnohodnotný plán obchodu s uživatelskými daty.

Projekt vznikl jako spolupráce farmaceutické firmy Insilico Medicine a skupiny Bitfury poskytující produkty a služby v oblasti technologie blockchain. Jeho cílem je stát se platformou pro nákup a prodej farmaceutických osobních dat, tedy krevních testů, testů moči, rentgenových snímků, fotografií kůže, vlasů, obličeje a další. Zákazníky tohoto ambiciózního nápadu by se měla stát výzkumní střediska a farmaceutické společnosti, tedy subjekty s velmi počestnými úmysly, které tato data zakoupí pro své vědecké výzkumy. A poskytovatelé dat…

Poskytovatelé dat budou samozřejmě běžní uživatelé, kteří se do tohoto programu přihlásí s vidinou vydělat si výměnou za tyto údaje kačku nebo dvě. Tedy, přesněji LifePound nebo dvě - projekt Longenesis totiž pro tyto účely využívá vlastní kryptoměnu LifePound. Jak potvrdil Alex Zhavoronkov, zakladatel firmy Insilico, uživatelé, kteří budou pravidelně (tedy denně / týdně dle konkrétního typu dat) poskytovat svá soukromá medicínská data, si mohou takto z dlouhodobého hlediska přijít i k nezanedbatelným částkám.


Projekt je v současnosti teprve v testovací fázi, ale již nyní vyvolává bouřlivé diskuse ohledně bezpečnosti takto poskytovaných informací. Aneb, jak bylo řečeno v úvodu: Jakou hodnotu mají pro vás vaše soukromá data?
Více na motherboard.vice.com

Kam dál?