17.08.2017

Nejdelší DDoS útok letošního roku: 277 hodin

Naprostá většina internetových útoků je buď rychle a tiše provedena nebo rychle odhalena a vyřešena. Jak však ukázala nová čtvrtletní zpráva společnosti Kaspersky, ne vždy tomu tak musí být.

Cover 29

DDoS, tedy Distribuované odepření služby (Distributed Denial of Service) je útok, při němž útočník nebo útočníci zabrání cílovému serveru, aby poskytoval službu, k níž byl určen. Každý takový server je totiž schopen reagovat pouze na určité množství požadavků za sekundu a pokud útočník tohoto množství dosáhne nebo jej dokonce přesáhne, poškodí tak správné fungování daného cílového serveru. Útoků typu DDoS je ve skutečnosti celá kategorie (Smurf, Teardrop, SYN flood, ...).

Antivirová společnost Kaspersky vydala pravidelný čtvrtletní report týkající se statistiky zaznamenaných DDoS útoků ve světě. Z reportu mimo jiné vyplývá, že nejčastějším typem DDoS útoku je SYN flood. Čína také i v tomto čtvrtletí stále drží prvenství jak v celkovém procentu útočníků tak v celkovém procentu obětí DDoS útoků, obojí zhruba polovina celkového světového objemu útoků.

Čína ovšem také drží nechvalné první místo v délce jednoho útoku. Popsaný útok na čínského telefonního operátora trval nepřetržitě 277 hodin, tedy více než 11 dní, čímž se stal podle statistiky dosud nejdelším DDoS útokem letošního roku.

Více na securelist.com

Kam dál?