04.08.2017

Nový úřad pro kybernetickou bezpečnost

Počínaje prvním srpnem v Česku vznikla nová instituce jako reakce na stále častější útoky z oblasti kyberprostoru. Kdo za ní stojí? Co je jejím cílem? A jaký to bude mít dopad na život běžného občana?

Cover 23

NÚKIB, tedy Národní Úřad pro Kybernetickou a Informační Bezpečnost, je nově vzniklá instituce, která má přinést odbornou pomoc v případě vážných kybernetických hrozeb. Oddělila se jako část NBÚ, Národního Bezpečnostního Úřadu, sídlí v Brně se současnými 129 zaměstnanci čítajícími nejen IT odborníky, ale také právníky, teoretiky, politology a další a jejím dlouhodobým cílem je vyrůst až do počtu 400 zaměstnanců. Ředitelem útvaru se stal Dušan Navrátil, bývalý ředitel NBÚ, který v relaci 90’ televize ČT24 detailně vysvětlil fungování a pravomoce celého útvaru.

Smyslem útvaru NÚKIB je tedy “v prvé řadě prevence požáru, případně jeho rychlé uhašení”. Jeho základními úkoly jsou zejména ochrana fungování státu (ochrana systémů důležitých pro funkci státu jako jsou ministerstvo, policie, bankovnictví, záchranná služba, energetika apod.), boj s kyberkriminalitou (pomoc při kybernetických útocích, vypátrání útočníků ve spolupráci s policií) a kryptografická ochrana (ochrana národních utajovaných informací). Útvar NÚKIB tedy není útvarem pro pomoc běžným lidem, tuto činnost zastává stávající útvar CSIRT, tým pro koordinaci řešení kybernetických incidentů.

Vznik útvaru je tedy reakcí na stále častější útoky na českou infrastrukturu. Připomeňme opakované útoky na Twitter, blog či emailovou schránku premiéra Bohuslava Sobotky nebo sofistikovaný útok na emailové schránky řady členů ministerstva zahraničí na začátku letošního roku. Útok byl v případě ministerstva přirovnáván k obdobným incidentům ve Spojených státech amerických a nejednalo se o verzi cíleného phishingu, jak by se dalo očekávat. Dle analýzy útočníci převzali kontrolu nad samotným emailovým serverem.


Jak již bylo řečeno, útvar NÚKIB bude během příštích několika let v Brně, tzv. české Silicon Walley, shánět desítky IT odborníků. Dle slov Navrátila se z velké části zaměřují na brněnské vysoké školy (VUT, MUNI) a intenzivně s nimi také spolupracují, například v projektu Kybernetický Polygon. Nalákat chce tento útvar nové IT odborníky zejména na prestižní náplň práce. Letos se například v Estonsku účastnil kybernetického cvičení NATO Locked Shields, kde se současný tým mezi 25 státy umístil na prvním místě

.

Více na www.govcert.cz

Kam dál?