18.05.2016

Pozvánka na konferenci: Future of Cyber - CYBER TRENDS

Ve dnech 20. - 21. října 2016 proběhne na výstavišti PVA EXPO PRAHA mezinárodní konference Future of Cyber - Cyber Trends. Třetí ročník konference je součástí širšího projektu Future Forces Forum, zaměřeného na prezentaci průmyslu, vědy, výzkumu a vzdělávání v oblasti obrany a bezpečnosti, a to nejen ve vojenské, ale i civilní rovině.

Cyber%20trends%20as3c%20

Hlavní témata kybernetické konference:

  • Cyber Threats and Trends
  • Critical Information Infrastructure Protection
  • Cyber Education
  • Cyber/Hybrid Warfare
  • Cloud Security

Programovým garantem konference je česká pobočka AFCEA, generálním partnerem společnost Deloitte.

Více informací o konferenci a podrobný program naleznete zde. Online registrační formulář je k dispozici zde. Při registraci do 31. 5. získáte 25% slevu na vstupné!

Future Forces Forum - největší setkání odborníků v oblasti obrany a bezpečnosti v roce 2016

Hlavní program Future Forces Forum (FFF) se uskuteční od středy 19.10. do pátku 21.10. a zahrnuje mezinárodní výstavu, kongres, tři konference, čtyři workshopy, řadu kulatých stolů, bilaterálních jednání, či vnitřních a venkovních dynamických ukázek. Zároveň proběhnou oficiální zasedání pracovních skupin NATO, které se uskuteční na různých místech v Praze i na PVA EXPO PRAHA během hlavního programu. Future Forces Forum nabízí jedinečnou možnost cílených prezentací v rámci oficiálních zasedání těchto skupin.

FFF prezentuje potřeby ozbrojených sil, složek integrovaného záchranného systému (policie, HZS), celní správy, vězeňské služby a dalších bezpečnostních sil. Průmysl, věda, výzkum a akademická sféra představují na FFF své schopnosti k naplnění těchto potřeb v rámci zajištění obrany a bezpečnosti na národní i mezinárodní úrovni.

Na přípravě projektu a jeho organizaci se aktivně podílí řada ministerstev a vládních institucí včele s Ministerstvem obrany, Ministerstvem vnitra a Generálním štábem AČR, mezinárodní instituce (NATO, EDA, EUROPOL, FRONTEX, OSN, Mezinárodní výbor červeného kříže, Světová zdravotnická organizace, Světová meteorologická organizace, a další), vědeckovýzkumná centra, univerzity a zástupci průmyslu.

Odborný program FFF 2016:

Všechny části programu jsou přístupné pro širokou odbornou veřejnost. Online registrační formulář je k dispozici zde. Při registraci do 31. 5. získáte 25% slevu!

Součástí FFF je i mezinárodní výstava nejmodernějších obranných a bezpečnostních technologií Future Forces Exhibition, konaná ve dnech 19. - 21. října na PVA EXPO PRAHA.

Vstup na výstavu je pro odborné návštěvníky zaregistrované online do 10. 10. zdarma.

Více na www.future-forces-forum.com

Kam dál?