Zpět Konference: SCADA Security

od 08:00
Hotel DAP Praha, Vítězné nám. 4, 160 00 Praha 6
Mezinárodní bezpečnostní konference SCADA Security nabízí jedinečnou příležitost seznámit se s pohledy odborníků, jak čelit a předcházet počítačovým útokům na SCADA systémy, jak propojovat provozní a bezpečnostní technologie, aby vedly k minimalizaci hrozeb podnikové kybernetické kriminality a k obraně před...
Mezinárodní bezpečnostní konference SCADA Security nabízí jedinečnou příležitost seznámit se s pohledy odborníků, jak čelit a předcházet počítačovým útokům na SCADA systémy, jak propojovat provozní a bezpečnostní technologie, aby vedly k minimalizaci hrozeb podnikové kybernetické kriminality a k obraně před narušováním výrobních procesů zvenku. Jedna ze sekcí konference je věnována i vzdělávacímu procesu a problematice práce s lidmi a trénování pracovních i specializovaných bezpečnostních týmů. Konference je zaměřena především na střední a vyšší management výrobních, zpracovatelských a distribučních průmyslových podniků, výrobců moderních informačních a komunikačních technologií a bezpečných průmyslových řídicích systémů. Dále na odborníky spravující a chránící kritickou infrastrukturu, zástupce veřejného sektoru, bezpečnostních a ozbrojených složek a akademické obce. Program konference zaručuje vysokou úroveň přednášek, včetně ukázek praktických řešení. Na konferenci vystoupí významní řečníci nejen z České republiky, ale i ze zahraničí. Registrace na stránkách www.future-forces-forum.com. Účast na konferenci je zpoplatněna, simultánní tlumočení do českého/ anglického jazyka zajištěno.
Zobrazit méně

Místo
Vítězné nám. 4, 160 00 Praha 6